torsdag, november 20, 2008

Lek som utvikler og stimulerer!

Lek 1.
Aldersgruppe: 5 til 6.


Antall:Full klasse eller stor gruppe.


Hva du trenger:Nok plass til at alle kan sitte i en sirkel.


Hvordan gjennomføre:Denne oppvarmingen fokuserer på lyder. Tanken er at en sender en lyd rundt ringen. Send en lyd, for eksempel "ahh", til barnet som sitter til høyre for deg. Få det til å sende det til personen til høyre for seg slik at lyden beveger seg rundt i ringen. Prøv med forskjellige lyder. Snakk om de forskjellige lydene. Hvordan beveger munnen seg? Minner lyden om en annen? Er det en lang eller kort lyd?Oppfølging:Lek "Zoom-ikk". Send lyden "zoom" rundt i sirkelen som lyden av en racer bil. Lyden går rundt i ringen til et barn sier "ikk" som er lyden av bremsene. Dette får "zoom" til a bytte retning inntil noen sier "zoom" en gang til. Si at en bare har en brems hver slik at ikke leken blir begrenset til et lite område.Utvikler: Reaksjonsevnen, konsentrasjonsevnen og forståelsen av lyder, språkutviklingen og sosialutviklingen


Lek 2.

Antall:Full klasse eller stor gruppe.


Hva du trenger:Mye plass, en Cd-spiller, livlig musikk, og et par hindere. For eksempel benker, stoler, bord, etc.


Hvordan gjennomføre:Start med å være leder. Be barna om å stelle seg på en rekke etter deg. Når musikken starter leder du dem rundt rommet. Hopp, snu deg rundt, krabbe mellom beina på møbler, gli langs bord kanter, lag sirkler med armene. Overdriv alle bevegelsene, mange barn vil gjøre mindre bevegelser enn deg, men hensikten er å få dem til å bevege seg uhemmet og med selvtillit.


Etter en liten stund ber du barnet bak deg om å ta over som leder mens du steller deg bakerst i rekken. Fortsett slik som dette helt til alle har fått prøve seg som leder.


Utvikler: kreativiteten, selvtillitten, motorikken og sosialutviklingen.

Ingen kommentarer: