torsdag, november 20, 2008

Tverrfagelig oppgave..

Vi har hatt tverrfagelig oppgave og jeg vil si litt om det gruppen min gjorde. Vi startet fremføringen med en lek, kims lek. Det er en lek som stimulerer sansene. Det er en lek til hver sans, og vi valgte å bruke 2 av dem. Vi brukte følesansen og synsansen. Følesansen ved at de får bind for øynene, denne omgangen ba vi barna bare å lukke øynene fordi de var så små og kunne bli usikkre og i værste fall ikke ha lyst til å leke leken. Så fikk de en gjennstand de skulle beskrive så godt de kunne, og lederen for leken spurte barna, fordi de antagelig hadde litt for lite ordforråd til å kunne beskrive det fult ut.


Etter det hadde vi synsansen, der lederen hadde to ting som barna fikk se. Så la han et teppe over og ba barna lukke øynene. Imens han gjorde det, tok han vekk en ting fra under teppet.
Da han tok vekk teppet ba han barna om å åpne øynene igjen og så spurte han direkte et og et barn om hva som var borte. vi hadde laget rimeord sammen med barna i starten så de lettere kunne huske hva som var borte eller hva de kjente på.


Under hele leken var det en som sa stopp, og forklarte hva som skjedde med fagord og beskrev det de gjorde og hvorfor.Etter vi var ferdige med leken snakket vi en del om den fagelige begrunnelsen for det vi drev med og det vi gjorde. Vi forklarte hva vi hadde valgt ut fra rammeplanen til norske barnehager og hvorfor.

Det gikk helt ok og vi fikk 4/5 i karakter, noe i alle fall jeg er passe fornøyd med!

Ingen kommentarer: